FASHION

ko5-01

ko4-01

ko3-01

ko1-01ko2-01

PHOTO/ TAKTO ANDO (point’r inc.)
STYLING/ SAORI YOKOYAMA
MODEL/ KIRIKA ,OTANI MIYU(jungle)