FASHION

df1

df2

PHOTO/ TAKTO ANDO (point’r inc.)
STYLING/ HIROKI ONO